Augumented reality eller mixed…

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Augumented reality eller mixed reality är termen för virtuella objekt som placeras ovanpå det vi ser med våra egna ögon.http://bit.ly/aiA3fR

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email