Tillgänglighet för attefall.se

Magnus Attefall står bakom den här webbplatsen. Jag vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur attefall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till mig så att jag kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Jag har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från attefall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela mig. Svarstiden är max 24 timmar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Jag strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att jag inte uppfyller lagens krav, meddela mig så att jag får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur jag hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur jag testat webbplatsen

Jag har gjort en självskattning (intern testning) av attefall.se.
Koa11y har gjort en oberoende granskning av attefall.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-03-08.
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-03-09.
Webbplatsen publicerades 2004-01-01.