Trial and error

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Standing Room Only
Creative Commons License photo credit: Sagolla

När jag pratar om trial and error – försök och misstag – så pratar jag om att man inte ska vara rädd att misslyckas. Den amerikanske psykologen Edward Thorndyke förklarar detta: Vid inlärningsförloppet elimineras undan för undan felaktiga eller ineffektiva beteenden därför att de inte leder till framgång.

Jonas Hombert, entreprenör och VD på Jaycut, säger så här till VA

Mitt mål är att bara fatta en tredjedel felaktiga beslut.

När du startar ett bolag måste du fatta enormt många beslut på en kort tid, inte minst i början, och då är det viktigare att fatta något beslut, än att ägna tid åt att fatta det rätta.

Ovanstående citat gäller inte bara när man startar nya företag utan även när man testar nya idéer och tekniker.

Om man använder sig av gerillamarknadsföring som ett test inför en större marknadsföringskampanj kan man snabbt och med små medel få reda på det eventuella utslaget innan en stor marknadsinvestering.

När det gäller ny teknik kan det passa att testa idén i befintliga applikationer och blir inte utfallet som man önskat så går man vidare till nästa idé som kan generera affärer – trial and error.

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email