Hälften av projekten är dödtid

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Computer Sweden skriver att en undersökning visar att it-projekt tar dubbelt så lång kalendertid som de skulle behöva ta. Sega omställningar mellan olika faser i projekten är en bov i dramat. /…/ Det handlar om kalendertiden för projekten, inte om antalet nedlagda mantimmar. /…/ Problemen med att få tag på resurser, inte minst nyckel-personer, inträffar ofta i överlämningen mellan de olika faserna i projekten. Om en nyckelperson är uppbokad på annat håll en vecka eller bara under ett möte stannar projektet av.

Jag instämmer helt i ovanstående och mycket av detta kan man förebygga genom att använda till exempel Agil utveckling i kombination med Essup. Detta införde jag senast under min tid på TT-Gruppen. Genom dessa metoder förkortas tiden innan problem uppstår, kommuniceras och rättas till och det förs en ständig dialog mellan IT och affärsverksamheten/beställaren.

Läs mer
» mina senaste projekt på TT-Gruppen
» Computer Sweden

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email