Tempel Riddare Orden

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tempel Riddare Orden

I dag blev jag invigd i Tempel Riddare Orden – avdelningen RT Concordia. Blir en spännande och, förhoppningsvist, insiktsfullt medlemsskap som jag ser fram emot.

Vad står Tempel Riddare Orden för?
» Tempel Riddare Orden vill i sin krets samla män med etiska och sociala intressen till ett brödraskap grundat på kärlek, trofasthet, ansvar och pliktkänsla.
» Tempel Riddare Orden vill inspirera medlemmarna att aktivt och troget utföra de uppgifter man påtagit sig och med kraft delta i arbetet med att omsätta kärleken till Gud, fäderneslandet och sin nästa i ord och gärning.
» Läs mer

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email