Ordet Tomte

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tomte
[bild från home7.swipnet.se/~w-78041]

Tomte är egentligen en kortform av tomtebisse. Ordet är en bildning av tomt och det dialektala bise, med betydelsen överhuvud, högsta hönset eller rent av gubbe.

[Läs mer på Om ett ord]

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email