Home » Digital & Marketing News » Privat » Tankar » Ordet Tomte

Ordet Tomte

    Tomte
    [bild från home7.swipnet.se/~w-78041]

    Tomte är egentligen en kortform av tomtebisse. Ordet är en bildning av tomt och det dialektala bise, med betydelsen överhuvud, högsta hönset eller rent av gubbe.

    [Läs mer på Om ett ord]