Home » Digital & Marketing News » Privat » Stefan Attefall om den viktigaste bostadspolitiska frågan

Stefan Attefall om den viktigaste bostadspolitiska frågan

     
    Min kusin och civil- och bostadsminister Stefan Attefall ger sin syn på det han anser vara den viktigaste bostadspolitiska frågan just nu: Hur ska Sverige lägga grunden för varaktigt hög produktion av bostäder? Han pratar även om att han i egenskap av civil- och bostadsminister sitter på två viktiga verktyg för att främja integration. Attefall berättar också hur han själv blev politiskt engagerad i början av 70-talet.

    » Läs mer på regeringen.se