Tryggare krediter för Sveriges företag

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tryggare krediter för Sveriges företag

För att trygga både små och stora företags behov av krediter på ett effektivt sätt har regeringen nu i november beslutat att tillföra 3 miljarder till Svensk Exportkredit, SEK, samt ytterligare 2 miljarder till Almi Företagspartner.

Syftet är att underlätta för exportindustrin att genomföra viktiga investeringar. Dessutom förbättras finansieringssituationen för nya, små och medelstora företag genom förstärkt utlåning från Almi. Almi kommer också att ges möjlighet att ta en större del av ett företags lånebehov än dagens maximalt 50 procent.

» Via Allt för företagaren

Andra bloggar om , , .

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email