Kraftigt vinstlyft för SAS

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dagens PS: Flygbolaget SAS redovisar en vinst efter finansnetto på 545 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 102 miljoner för motsvarande period 2004. Bolaget tror fortfarande på vinst för helåret.

“Fortsatt osäkerhet om utvecklingen i flygbranschen ger anledning till försiktighet, men baserat på att inga väsentliga förändringar sker i omvärlden, visar lagda affärsplaner ett positivt resultat för 2005”, skriver SAS i delårsrapporten.

[Läs mer]

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email