Home » Digital & Marketing News » Positiva Nyheter » Kamera i samarbete med Disney-ABC

Kamera i samarbete med Disney-ABC

    Svenska Kamera i samarbete med Disney-ABC
    [bild från e24.se]

    Svenska Kamera ska sälja den amerikanska medie­jätten Disney-ABC:s nyhetsinslag till mobil- och internetanvändare världen över. Med hjälp av ABC:s starka varumärke räknar Kamera bland annat med att kunna bryta sig in på den latin­amerikanska marknaden. [Besök Kamera] [Via E24.se]