Börs-vd:ar tror på ett starkt 2008

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Börs-vd:ar tror på ett starkt 2008
[bild från jpek.com]

Nio av tio svenska börs-vd:ar räknar med en positiv konjunkturutveckling under det närmaste året. Över hälften anser i en undersökning som DI låtit göra att den amerikanska bolånekrisen inte har någon negativ påverkan på den svenska konjunkturen. [Via di.se]

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email