Loading Time, Digital Transformation, Universal Music…

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Digital & Marketing News by Attefall Magnus

Digital & Marketing News by Attefall Magnus

  • * 73% of mobile internet users say that they’ve encountered a website that was too slow to load.
   * 47% of consumers expect a web page to load in 2 seconds or less.
   * 40% of people abandon a website that takes more than 3 seconds to load.
   * 1 second delay in page response can result in a 7% reduction in conversions.

  • I snitt har de svenska bolagen tappat hela 18% jämfört med 2016 i synen på hur långt de kommit. PwC tror det dels beror på ett allmänt dåligt självförtroende hos de upplysta cheferna samt att de erkänt för sig själva och sin organisation att digitaliseringen var svårare än de ursprungligen trott.

  • För att hänga med och promota artister i flödet har Universal Music lagt om annonsbudgeten rejält. Per berättar att de har tagit runt 35 Mkr i en årlig annonsbudget som användes för främst TV till att istället anställa och bygga upp en egen större inhouse avdelning med uppgiften att löpande skapa personaliserat och anpassat innehåll/content i alla typer av social medier.

  • Bodil Eriksson kommer enbart att anställda kvinnliga VD:ar till alla Volvo Cars Mobility kontor runt om i Europa. Ett löfte hon gav från stora scen som det hon såg fram mest emot under de kommande åren med bolaget. Än så länge har hon främst anställt män till det svenska kontoret.

  • Därför överlever bara anpassningsbara företag digitaliseringen

   Faktum är att det tar ett traditionellt företag runt 18-24 månader att reagera på en trend, möjlighet eller hot från digital aktör. Under denna tid har den digitala konkurrenten ett monopol i branschen att utveckla tjänster, kunder och sätta en ny standard.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email