Skapa egna animerade filmer med Artoonix 1.4

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Artoonix 1.4
[bild från artoonix.com]

Artoonix [engelska, 3.67 Mb, 20 dollar]
Med Artoonix 1.4 kan du på egen hand skapa olika typer av animerade filmer. Det kan du göra genom att börja från noll, men du kan också utgå från stillbilder som du importerar till programmet. Till filmerna går det även att lägga till ljudeffekter. Den färdiga filmen kan sedan exporteras till bland annat swf- eller gif-formatet, så att de kan spelas upp av i princip vem som helst.
[Läs mer och ladda ner]

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email