Hitta musikdubbletterna med Duplicate Music Files Finder

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hitta musikdubbletterna med Duplicate Music Files Finder
[bild från lcibrossolutions.com]

Duplicate Music Files Finder [engelska, 817 KB, gratis]
Har du många musikfiler på din dator? Chansen är stor att du har dubbletter. Det här programmet hittar dina dubbletter och använder dessutom en ganska avancerad sökning så att den kan hitta dubbletter även om filnamnen inte är identiska. Det är också möjligt att skicka dubbletterna direkt till papperskorgen om man vill. [Läs mer och ladda ner] [Via WindowsNytt]

Share this post with your friends

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email