Home » Digital & Marketing News » #blogg100 » Attefallska huset – lägre byggkostnader med standardiserade koncepthus

Attefallska huset – lägre byggkostnader med standardiserade koncepthus

  #blogg100 - Magnus Attefall
  Attefallska Huset invigs av bostadsminister Stefan Attefall

  Attefallska Huset invigdes av bostadsminister Stefan Attefall

  Onsdagen den 30e januari 2013 invigde min kusin Stefan Attefall Sveriges första Kombohus i Iggesund utanför Hudiksvall.

  Husets namn benämns det Attefallska Huset vilket gör även mig stolt som del i släkten Attefall. 🙂

  Poängen med standardiserade hus är att den kommun, där huset byggs, tillämpar Boverkets nationella byggnormer.  Lågprislösningen fungerar mindre bra i kommuner som tillämpar sådana kommunala särkrav som inte stämmer överens med Kombo-konceptet. Annars kan husen uppföras var som helst i Sverige.

  Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/16944/a/208142/m/ministry

  Detta är inlägg 8 av 100 under rubriken #blogg100