VälkommeN

TCOs uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

TRYGGHET

TCO verkar för att sjuk- och arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionssystemet fungerar väl.

→ TCOs arbete för trygghet

UTVECKLING

TCO påverkar arbetsmarknadsfrågorna och utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige. Vi föreslår förändringar som ökar de enskildas trygghet och utvecklingsmöjligheter.

→ TCOs arbete för utveckling

VÄLFÄRD

TCO bevakar den ekonomiska utvecklingen noga. Vårt fokus är medlemmarna i TCO-förbundens intressen. Vi lägger särskilt stor vikt vid utvecklingen på arbetsmarknaden.

→ TCOs arbete för välfärd

Våra fackförbund